Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Ο Σταυρός του ΧριστούΤου Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

Παραβρέθηκα ένα βράδυ στον έρημο περίβολο ενός μοναστηριού, στην εξής τραγική σκηνή: Ένας πατέρας στέκει όρθιος και ακουμπάει στον πέτρινο τοίχο του μοναστηριού , για να μην πέσει. Μέσα στην παραζάλη του πόνου που του προκαλεί το θέαμα που βλέπει , νιώθει τα πόδια του να μην τον κρατάνε: Ο γιος του ένα παλικάρι είκοσι χρονών , καταματωμένος είναι πεσμένος καταγής . Χτυπάει με δύναμη το πρόσωπό του επάνω στις πλάκες του δαπέδου: «Σκότωσέ με», λέει με πνιχτή φωνή.
Ο δύστυχος πατέρας τον ακούει και στέκει βουβός . Η καρδιά του πονάει που βλέπει το παιδί του σ΄ αυτήν την κατάσταση. Εύχεται να ήταν αυτός στη θέση του παιδιού του, να υπέφερε αυτός, αντί το παιδί του.
Οι γονείς που αγαπούν τα παιδιά τους εύχονται να έρθει το κακό σ΄ αυτούς, αντί στα παιδιά τους. Το ίδιο προσεύχονται οι άγιοι για τον κόσμο: ο Θεός να δώσει σ΄ αυτούς τις αρρώστιες που βασανίζουν τον κόσμο.
Με τη λογική δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πως ο πατέρας ή η μητέρα ή αυτός που αγαπάει κάποιον , γίνεται αυτός θεληματικά το αθώο θύμα, για να μην πληρώσει ο αγαπημένος του που έσφαλε.
Με τη λογική δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη θεληματική θυσία. Ο Ιησούς Χριστός βαστάει το φορτίο μας. Η αγάπη του Χριστού είναι σταυρός.
Έτσι ενώ με τη σοφία του νου φαίνεται παράξενο πως ο Θεός αφήνει να τον σταυρώσουν, με την σοφία της καρδιάς είναι παράξενο το αντίθετο, να αγαπάει κανείς και να μην θυσιάζεται γι΄ αυτόν που αγαπάει. Έτσι καταλαβαίνουμε τη θεληματική θυσία των γονιών χάριν των παιδιών τους ή τη θεληματική θυσία εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας τους.
Μόνο με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός καταλαβαίνουμε το νόημα του Σταυρού του Χριστού. Και μόνο αυτοί που στηρίζονται σταθερά στην πραγματικότητα, σ΄ αυτό που συμβαίνει και όχι στις επινοήσεις της λογικής, στους λογικούς συλλογισμούς, στα επιχειρήματα και στις θεωρίες.
Το νόημα του σταυρού του Χριστού και τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι καυχώμαι στο Χριστό εσταυρωμένο, ενώ τα καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι, δυσκολεύονται ‘η αδυνατούν εντελώς να τα καταλάβουν οι μορφωμένοι και οι διανοούμενοι. Ο λόγος είναι ότι οι απλοί άνθρωποι στηρίζονται στην πραγματικότητα και προσεγγίζουν το σταυρό όχι με τη σοφία του νου , με τις νοητικές επινοήσεις και με τα λογικά επιχειρήματα, αλλά με τη σοφία της καρδιάς. Οι απλοί έχουν βιώματα, ενώ οι μορφωμένοι έχουν πεποιθήσεις και ιδεολογίες.
Από τα βιώματά τους γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός , Αυτός που σταύρωσαν οι Εβραίοι δυο χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, είναι ο Θεός, ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν κουβαλούν το σταυρό τους. Οι απλοί άνθρωποι, όσοι πιστεύουν και όσοι αγαπούν βιώνουν την αγάπη σαν ένα μεγάλο σταυρό. Έτσι συλλαμβάνουν το νόημα του Σταυρού του Χριστού με την καρδιά τους, ενώ η λογική με τους συλλογισμούς και τα συμπεράσματα δεν μπορεί να το συλλάβει.
Καυχιέμαι στον Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Θεό μου, εσταυρωμένο, λέει ο Απόστολος Παύλος, . Αν ο Χριστός δεν σταυρώθηκε είναι ψεύτικο το κήρυγμά μου.
Η χριστιανική πίστη στηρίζεται στην ιστορική πραγματικότητα, στο ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού και σ΄αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, ότι η αγάπη είναι βαρύς σταυρός.

"Ελευθερία"


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

Περνούν και διαβάζουν...