Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Κήρυγμα στο ΣΤ΄ Εωθινό


(Εωθινό ΣΤ´ , Λουκ. κδ´ , 36-53)

Το σημερινό Εωθινό Ευαγγέλιο είναι συνέχεια των γεγονότων που έγιναν μετά τα όσα ακούσαμε την προηγουμένη Κυριακή. Δηλαδή οι δύο μαθητές, που πήγαιναν προς Εμμαούς και ανεγνώρισαν τον αναστάντα Χριστό, έτρεξαν στους άλλους μαθητάς και τους ανεκοίνωσαν τα όσα είχαν συμβή. Και την ώρα εκείνη εμφανίσθηκε ανάμεσά τους, χωρίς να το περιμένουν, ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι, λοιπόν, στο σημερινό Ευαγγέλιο ακούσαμε την εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού στους μαθητάς Του, αλλά και την Ανάληψή Του στους ουρανούς. Δύο μεγάλα γεγονότα που είναι σημαντικά για όλον τον κόσμο.

Κατά την περιγραφόμενη σήμερα εμφάνιση Του στους μαθητάς μπορούμε να υπογραμμίσουμε τρία σημεία.

Το ένα είναι ότι οι μαθητές ξαφνιάσθηκαν με την εμφάνιση του Χριστού απροειδοποίητα. Τον είδαν ανάμεσά τους, χωρίς κάποια άλλη διαδικασία και γι’ αυτό τον εθεώρησαν ότι ήταν φάντασμα, πράγμα το οποίο τους έκανε να τρομάξουν. Ο Χριστός τους καθησύχασε δίνοντας την ειρήνη Του. Πρόκειται για μια εμπειρία καταπληκτική και καινούργια γι’ αυτούς και ήταν φυσικό στα ανθρώπινα δεδομένα να τρομάξουν.

Όταν λέμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε εννοούμε ότι ο Χριστός ως Θεός ανέστησε την ανθρώπινη φύση, το σώμα το οποίο προσέλαβε από την Παναγία μητέρα Του. Επομένως έχουμε άνάσταση του σώματος, γιατί ούτε ο Θεός πέθανε ποτέ, ούτε η ψυχή του Χριστού πέθανε. Όμως το Σώμα του Αναστάντος Χριστού ήταν διαφορετικό από το σώμα που είχε πριν αναστηθή. Ήταν το ίδιο σώμα, άλλά χωρίς τα φυσικά λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Ο Χριστός τους προέτρεψε να τον ψηλαφίσουν, που σημαίνει ότι ήταν το ίδιο σώμα, αλλά χωρίς τα στοιχεία της φθοράς και του θανάτου. Επειδή και πάλιν αμφέβαλαν οι μαθητές, γι’ αυτό ο Χριστός τους ζήτησε τροφή για να τους δείξη ότι είχε πραγματικό σώμα, αλλά χωρίς να έχη τα στοιχεία της φθοράς και του θανάτου. Βέβαια, το σώμα του Χριστού δεν είχε ανάγκη άπό την τροφή, αλλά ο Χριστός έφαγε, κατά συγκατάβαση και οικονομία, για να τους κάνη να πιστεύσουν. Και οι Πατέρες λένε ότι η τροφή που έφαγε δεν πήγε στο πεπτικό σύστημα που δεν είχε, αλλά κάηκε από την θεότητά Του. Το έκανε αυτό ο Χριστός μόνον και μόνον για να πιστεύσουν οι μαθητές ότι δεν ήταν φάντασμα.

Αυτό είναι δείγμα του πώς θα είναι και τα δικά μας σώματα μετά την ανάσταση τους, που θα γίνη την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτό που έγινε με τον Χριστό κατά την Ανάστασή Του, θα γίνη με μάς, κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Θα επανέλθουν μέσα στα σώματα οι ψυχές, που βγήκαν με τον θάνατο, θα αναστηθούν όλα τα σώματα και θα είναι διαφορετικά. Όσων δε τα σώματα από την ζωή αυτήν είχαν και την ενέργεια του Αγίου Πεύματος, τότε θα λάμπουν και θα ακτινοβολούν.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο Χριστός τους ανέπτυξε εκείνα που έλεγαν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς επίσης και τους υπενθύμισε εκείνα τα οποία τους έλεγε όσο ζούσε μαζί τους, πριν την Σταύρωσή Του. Και μάλιστα τότε ο Ίδιος τους φώτισε τον νού τους για να καταλάβουν τις Γραφές.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα. Κάποια ίσως στιγμή ο Θεός θα ευλογήση και θα φωτίση τον νού μας για να εισέλθουμε στο βαθύτερο νόημα αυτών που διαβάζουμε και ακούμε. Η λογική μπορεί να τα καταλαβαίνη εξωτερικά, αλλά ο φωτισμένος νούς έχει άλλη αίσθηση και δίνει άλλη ερμηνεία. Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν είναι υπόθεση έξυπνων ανθρώπων, αλλά ανθρώπων που έχουν το Πανάγιο Πνεύμα μέσα τους.

Και το τρίτο σημείο είναι ότι Χριστός τους έδωσε εντολή να γίνουν μάρτυρες της Αναστάσεως, καθώς επίσης τους διαβεβαίωσε ότι θα λάβουν το Πανάγιο Πνεύμα και με την δύναμή του θα διαλαλήσουν σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού.

Οι Άγιοι δια μέσου των αιώνων είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, αφού είδαν τον Αναστάντα Χριστόν, τον εγνώρισαν, συνδέθηκαν μαζί Του και με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεώς Του. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η αγία Παρασκευή που εορτάσαμε χθές, αλλά και ο άγιος Παντελεήμων που εορτάζουμε σήμερα. Να έχουμε τις πρεβείες τους για να βιώσουμε και προσωπικά αυτά τα γεγονότα και να γίνουμε μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού.

Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

 • ...και τώρα μπαίνουμε στην μεγαλοβδομάδα... - *Σήμερα, τὴν ἡμέρα τῶν Βαΐων στεκόμαστε μὲ δέος καὶ θαυμασμὸ μπροστὰ σ’ αὐτὸ ποὺ συνέβη, στὸ πῶς οἱ Ἰουδαῖοι δὲν μπόρεσαν νὰ συναντήσουν τὸν Χριστό, γιατ...
  Πριν από 14 ώρες
 • χωρίς στεφάνι- αλέξανδρος παπαδιαμάντης - "...αλλ᾽ Ἐκεῖνος, ὅστις ἀνέστη «ἕνεκα τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων», ὅστις ἐδέχθη τῆς ἁμαρτωλῆς τὰ μύρα καὶ τὰ δάκρυα καὶ τοῦ...
  Πριν από 3 ημέρες
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ...
  Πριν από 5 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ...
  Πριν από 5 χρόνια

Περνούν και διαβάζουν...