Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Κήρυγμα στο Ε΄Εωθινό


(Εωθινό Ε´ , Λουκ. κδ´ , 13-35)

Το Ευαγγέλιο που διαβάστηκε σήμερα, κατά την διάρκεια του όρθρου, αναφέρεται στην εμφάνιση του Χριστού στους δύο μαθητές, που δεν συγκαταλέγονταν στον κύκλο των Δώδεκα, αλλά στον κύκλο των Εβδομήκοντα και οι οποίοι πορεύονταν προς Εμμαούς, μια μικρή πόλη που ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα. Ο ένας μαθητής, όπως άναφέρεται στο Ευαγγέλιο, είναι ο Κλεόπας, και ο άλλος, από την παράδοση που έχει διασωθή, είναι ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που περιγράφει το γεγονός.

Κατ’ αρχήν, εκείνο που διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας τα Ευαγγέλια που περιγράφουν την Ανάσταση του Χριστού είναι ότι όλες οι περιγραφές είναι λιτές, απέριττες, δεν διατυπώνουν συναισθηματισμούς ούτε μεγαλοστομίες, εκφράζουν ακόμη και την δυσπιστία των μαθητών. Και όλα αυτά δείχνουν την αληθινότητα των περιγραφών. Δεν υπάρχει τίποτε το περιττό, το υπερβολικό, το συναισθηματικό. Όλα είναι φυσικά και αληθινά.

Οι δύο μαθητές είναι στενοχωρημένοι από τα γεγονότα που προηγήθηκαν, δηλαδή από το πάθος του Χριστού και την Σταύρωσή Του. Ο Χριστός τους πλησιάζει, δεν τους αποκαλύπτει την θεότητά Του, τους αποκρύπτει το ένδοξο πρόσωπό Του, συζητά μαζί τους, δέχεται την αδυναμία τους, και σταδιακά αποβάλλει από αυτούς την θλίψη τους και στην συνέχεια τους οδηγεί στην μεγάλη άποκάλυψη, ότι είναι ο ίδιος ο αναστημένος Χριστός, όπως το είπαν οι Γραφές. Οι δύο μαθητές εκφράζουν την αμφιβολία τους και είπαν εκείνον τον λόγο: « ημείς δε ηλπίζομεν ότι αυτός εστιν ο μέλλων λυτρούσθαι τον Ισραήλ» . Και βέβαια το είπαν αυτό γιατί είχαν άλλες αντιλήψεις για τον Μεσσία Χριστό, ότι αυτός θα εξεδίωκε τους κατακτητές και θα ελευθέρωνε τον Ισραήλ. Πρόκειται για εγκοσμιοκρατικές αντιλήψεις. Όμως ο Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο για να δημιουργήση μια άλλη, ίσως καλύτερη εγκόσμια πολιτική κατάσταση, αλλά για να ανακαινίση τον κόσμο και να αναστήση τον άνθρωπο, να του δώση αυτό που δεν μπορεί να του δώση κανείς άλλος.

Το σημαντικό είναι ότι ο Χριστός τους ανέβασε σταδιακά και προοδευτικά στην μεγάλη αποκάλυψη. Στην αρχή τους ανέφερε το τί είπαν οι Προφήτες και το ανέλυσε αυτό, και στην συνέχεια, όταν οδηγήθηκαν στο σπίτι, την ώρα που ευλόγησε τον άρτο, τους άνοιξε τα μάτια και τον ανεγνώρισαν. Οπότε, τότε έγινε άφαντος ο Χριστός από αυτούς. Όταν τους αποκαλύπτει τον εαυτό Του, τότε δεν χρειάζεται η παρουσία Του, γιατί ακριβώς εισήλθε μέσα τους. Αυτή η σταδιακή, προοδευτική αποκάλυψη, που συνέβη στους μαθητάς που πήγαιναν προς Εμμαούς, δείχνει λίγο την πορεία της θείας Λειτουργίας. Πρώτα ακούμε το αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα, το κήρυγμα αυτών των αναγνωσμάτων και στην συνέχεια εισερχόμαστε στην θεία Λειτουργία και έχουμε την δυνατότητα, αν βέβαια υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησιαστικές προϋποθέσεις, να γευθούμε του Σώματος και του Αίματος του Χριστού και να αποκτήσουμε προσωπική κοινωνία και γνώση του Θεού.

Αυτή όμως η προοδευτική και σταδιακή αποκάλυψη του Χριστού δεν είναι εξωτερικό γεγονός, αλλά κατ’ εξοχήν εσωτερική εμπειρία, γιατί όπως λέγει το Ευαγγέλιο, την ώρα που τους μιλούσε και άνοιγε η καρδιά τους από τον λόγο του Θεού, αισθάνθηκαν εσωτερικά την ενέργεια του λόγου ως θερμότητα και στην συνέχεια άνοιξαν οι πνευματικοί οφθαλμοί και τον γνώρισαν. Επομένως, όλα τα πνευματικά και εκκλησιαστικά γεγονότα γίνονται μέσα στον χώρο της καρδιάς.

Τέτοιες εμπειρίες είχαν οι Άγιοι, ακόμη και οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ο σημερινός εορταζόμενος Προφήτης Ηλίας. Και εκείνος ήταν θεόπτης Προφήτης, γιατί αξιώθηκε να δη τον Χριστό ασάρκως, γι’ αυτό ακριβώς και παρευρέθηκε στην Μεταμόρφωση του Χριστού.

Αγαπητοί μου, θα πρέπη να ζήσουμε μέσα στην καρδιά μας την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή και κυρίως την ευλογία της θείας Ευχαριστίας. Το πώς θα γίνη αυτό θα μας το υποδείξουν οι εμπνευσμένοι πνευματικοί μας πατέρες.

Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

 • ...και τώρα μπαίνουμε στην μεγαλοβδομάδα... - *Σήμερα, τὴν ἡμέρα τῶν Βαΐων στεκόμαστε μὲ δέος καὶ θαυμασμὸ μπροστὰ σ’ αὐτὸ ποὺ συνέβη, στὸ πῶς οἱ Ἰουδαῖοι δὲν μπόρεσαν νὰ συναντήσουν τὸν Χριστό, γιατ...
  Πριν από 15 ώρες
 • χωρίς στεφάνι- αλέξανδρος παπαδιαμάντης - "...αλλ᾽ Ἐκεῖνος, ὅστις ἀνέστη «ἕνεκα τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων», ὅστις ἐδέχθη τῆς ἁμαρτωλῆς τὰ μύρα καὶ τὰ δάκρυα καὶ τοῦ...
  Πριν από 3 ημέρες
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ...
  Πριν από 5 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ...
  Πριν από 5 χρόνια

Περνούν και διαβάζουν...