Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Η Ανάσταση, ελπίδα κόντρα σε κάθε λογική...!


Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δήθεν κι ας πούμε την αλήθεια με κάθε επίγνωση. Θάνατος, θάνατος, θάνατος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια μου, η αλήθεια σου, η αλήθεια αυτού του κόσμου.

Όλος ο τρόμος, όλη η αγωνία, όλη η ανυπομονησία μας εκεί οφείλεται. Όλη η προσπάθειά μας, ένας αγώνας να καθυστερήσουμε το τέλος, την εκμηδένιση.

Ο θάνατος γεννά το φόβο, τον πόνο, την πείνα, την αρρώστια, την απόγνωση. Εκεί είναι για τα ανθρώπινα μέτρα το τέλος κάθε ελπίδας…

Αλλά ελπίδα υπάρχει μόνο για το ανθρωπινως αδύνατο. Μόνο εκεί που το αδύνατο μπορεί να ψηλαφηθεί και να πραγματωθεί. Μόνο όταν οι στείρες γεννούν, οι εκ γενετής τυφλοί αναβλέπουν και οι νεκροί ανασταίνονται. Μόνο όταν η Παρθένος συλλαμβάνει και ο τριήμερος Νεκρός αδειάζει τους τάφους. Μόνο όταν το μαρτύριο γίνεται πανηγύρι και η θανάτωση χαρά.

Πέρα από κάθε λογική, εκεί βρίσκεται η ελπίδα. Ελπίδα για ανάσταση, για Καινή Κτίση, όχι για διαιώνιση, όχι για αναπαραγωγή, όχι για «αιώνια μνήμη».

«Η ελπίς των δικαίων αθανασίας πλήρης»

Άντε συγκατάδικοι! Ψηλά το κεφάλι, κόντρα σε κάθε λογική η ελπίδα, Χριστός Ανέστη!

Μανώλης Παντερής,


xfe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

Περνούν και διαβάζουν...