Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Καλή Ανάσταση ή Καλό Πάσχα;του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com

Ασφαλώς η δεύτερη ευχή είναι θεολογικά ακριβέστερη, δηλαδή «καλό Πάσχα», όπως θα φανεί στη συνέχεια, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέγεται η πρώτη ή ότι επιβάλλεται μόνο η δεύτερη.

Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, «καλή Ανάσταση» λέγεται συνήθως, όταν έχει πλησιάσει πάρα πολύ η Κυριακή του Πάσχα, και πρόκειται σε λίγο χρόνο να ακουσθεί το «Χριστός Ανέστη» ενώ «καλό Πάσχα» λέγεται συνήθως, όταν αργεί ακόμη να έρθει το Πάσχα.

Όποια όμως ευχή από τις δύο και αν πει κανείς, εάν εννοεί με αυτή να φτάσουν και να περάσουν καλά τη συγκεκριμένη ημέρα του Πάσχα, δηλαδή χωρίς προβλήματα, με υγεία, με χαρά και ωραία φαγητά, δεν τίθεται θέμα για το ποια από τις δύο ευχές είναι θεολογικά ακριβέστερη. Και οι δύο είναι καλές και ακριβέστατες, γιατί εύχονται το ίδιο, και μάλιστα καλό πράγμα, που κανείς δε θα ευχόταν στον άλλον κάτι αντίθετο. Είναι όπως λένε «καλά Χριστούγεννα», «καλή Πρωτοχρονιά», «καλή Πρωτομαγιά», «καλές απόκριες» κλπ, δηλαδή να περάσουμε καλά αυτές τις γιορτές.

Αν όμως πρόκειται για τη σημασία των λέξεων Ανάσταση και Πάσχα, και όχι απλώς και μόνο για το πώς θα περάσει κανείς την ημέρα της γιορτής της Ανάστασης του Κυρίου, δηλαδή του Πάσχα, τότε τίθεται θέμα για το ποια ευχή από τις δύο είναι θεολογικά ακριβέστερη. Ας αναφερθούμε λοιπόν τώρα και στη σημασία των λέξεων Ανάσταση και Πάσχα. Όπως είναι γνωστό, η λέξη Πάσχα στο Χριστιανισμό σημαίνει πέρασμα και διάβαση από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως και από τη δουλεία της αμαρτίας στην ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πέρασμα πραγματοποιείται με την Ανάσταση του Κυρίου, ως αποκορύφωμα του όλου απολυτρωτικού Του έργου, και γι’ αυτό η Κυριακή που γιορτάζεται η Ανάστασή Του λέγεται Πάσχα. Όμως αυτό το πέρασμα για τον κάθε πιστό, συνοδεύεται από εμπόδια, προβλήματα, σταυρό και θλίψεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων, «ότι διά πολλών θλίψεων δει ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού». (Πρ.ιδ’, 22 ).

Από τα παραπάνω, και όχι μόνο, φαίνεται ότι είναι σωστό και θεολογικά ακριβές να εύχονται οι πιστοί αυτό το πέρασμα, με όλες τις δυσκολίες του, να είναι καλό, δηλαδή χωρίς πειρασμούς. Αυτό λοιπόν ακριβώς κάνουν, και αυτό πρωτίστως πρέπει να εννοούν, όταν λένε «καλό Πάσχα», αφού Πάσχα σημαίνει πέρασμα, και μάλιστα πέρασμα ζωής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Αλλά, ας δούμε τώρα, γιατί είναι θεολογικά ακριβέστερη η ευχή «καλό Πάσχα» από την ευχή «καλή Ανάσταση». Ύστερα από τα παραπάνω, δε χρειάζονται πολλά λόγια για το θέμα αυτό παρά μόνο τα εξής, και είναι αρκετά. Η πνευματική ανάσταση των πιστών, την οποία υπονοεί και η ευχή «καλή Ανάσταση», είναι από το Θεό καλή και ως εκ τούτου δε γίνεται καλή ή καλλίτερη με την ευχή. Το ίδιο ισχύει π. χ. και με την ευχή «Καλά Χριστούγεννα», με την οποία δεν γίνονται τα Χριστούγεννα καλά ή καλλίτερα από ό, τι είναι.

Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και για το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, αφού γι’ αυτό χρειάζεται και ο καλός αγώνας των πιστών, και κατά συνέπεια χρειάζεται και η ευχή «Καλό Πάσχα» για να είναι αυτό το πέρασμα καλό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Πάντως, αν δεν του κάνει κόπο, μπορεί κανείς να λέει και τα δύο, δηλαδή, «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα», και ο άλλος όπως και αν το πάρει, για καλό θα το πάρει. Καλή Ανάσταση λοιπόν και καλό Πάσχα. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

Περνούν και διαβάζουν...