Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Πέμπτη 12 Απριλίου 2012


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *

Πρωτότοκος τν νεκρν γένετο
(Ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον γ΄ ἤχου).
Τέκνα ν Κυρί γαπητά,

Ἐὰν νάστασις το Χριστο φεώρα μόνον εἰς Ατόν, σημασία της δι’ ἡμς θ το μηδαμινή. λλ Χριστς δὲν νέστη μόνος. Συνανέστησε μεθ' αυτο κα πάντας τος νθρώπους. Βροντοφωνε σχετικς ὁ ἐκ τῶν προκατόχων μν ερς Χρυσόστομος: "νέστη Χριστός, κα νεκρς οδες ἐν τῷ μνήματι∙ Χριστς γρ γερθες κ νεκρῶν, παρχ τν κεκοιμημένων γένετο"∙ ἀπαρχ δηλονότι τς ναστάσεως πάντων τν κεκοιμημένων κα τν φεξς κοιμηθησομένων, κα τς μεταβάσεως ατν κ το θανάτου ες τν ζωήν. Τ μήνυμα εναι χαροποιν δι' λους, διότι νάστασις το Χριστο κατήργησε τν δύναμιν το θανάτου. Ο πιστεύοντες ες Ατν προσδοκον νάστασιν νεκρῶν κα δι τοτο βαπτίζονται ες τν θάνατον Ατο, συνανίστανται μετ’ Ατο, κα ζοῦν ζων αώνιον.
μακρν το Χριστο κόσμος προσπαθε νὰ συσσωρεύσῃ λικ γαθά, διότι στηρίζει π’ ατν τν λπίδα τς ζως του. λπίζει κρίτως τι δι το πλούτου θ ποφύγῃ τν θάνατον. Κα πλανώμενος νθρωπος δι νὰ συσσωρεύσῃ πλοτον, πιμηκύνοντα δθεν τν ζωήν του, σκορπίζει τν θάνατον ες τος λλους. φαιρε π ατος τν οκονομικν δυνατότητα τς πιβιώσεως, κα πολλάκις διακόπτει βιαίως τ νμα τς ζως των, λπίζων τι οτω θ διασώσ τν ἰδικήν του ζωήν.
λλά, ἀλλοίμονον! πλάνη του εναι μεγάλη. ζω κερδίζεται μόνον δι τς πίστεως ες τν Χριστόν κα δι τς ες Ατν νσωματώσεως.
μπειρία τς ρθοδόξου κκλησίας βεβαιοῖ τι ο νωθέντες μετ το Χριστο ζοῦν κα μετ θάνατον, συνυπάρχουν μετ τν ζώντων, συνδιαλέγονται μετ’ ατν, κούουν ατοὺς κα πολλάκις ἱκανοποιοῦν θαυματουργικῶς τ ατήματά των.
Δὲν χρειάζεται πλέον ναζήτησις το μυθολογικο "θανάτου ὕδατος". θανασία πάρχει ν τ Χριστ, κα προσφέρεται δι' Ατο πρς λους.
Δὲν χρειάζεται νὰ ξολοθρεύωνται λαο δι νὰ πιβιώσουν λλοι λαοί. Οτε χρειάζεται νὰ ξολοθρεύωνται νυπεράσπιστοι νθρώπιναι πάρξεις δι νὰ ζήσουν νετώτερον λλαι νθρώπιναι πάρξεις. Ες λους Χριστς προσφέρει τν πίγειον κα τν πουράνιον ζωήν. νέστη, κα σοι πιθυμον κολουθον Ατν ες τν δρόμον τς ναστάσεως. ντιθέτως, σοι μμέσως μέσως σκορπίζουν τν θάνατον, νομίζοντες τι οτω θ παρατείνουν θ διευκολύνουν τν δικήν των ζωήν, καταδικάζουν αυτος ες τν αώνιον θάνατον.
ναστς Κύριος ἡμν ησος Χριστς ἦλθεν ες τν κόσμον να πάντες ο νθρωποι ζων χωσι κα περισσν χωσιν. ποτελε μεγάλην πλάνην ἐὰν πιστεύωμεν τι θ προέλθ εημερία ες τ νθρώπινον γένος δι τν λληλοσπαραγμν. Χριστς νιστᾷ τος νεκρος κα κυρώνει τν θανάτωσιν ατν. χει τν δύναμιν τς περβάσεως το θανάτου. Τ γεγονς δ τι νίκησε τν θάνατον, πιβεβαιοῖ τν πέχθειαν Ατο πρς ατόν. Χριστς δηγε εἰς τν ζωήν, κα παναχορηγε ατήν, τυχν διακοπεσαν, διότι Ἐκεῖνος εἶναι "ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν". Δι τοτο ο πιστο δὲν φοβούμεθα τν θάνατον. δύναμις ἡμν δὲν γκειται ες τ τρωτον τς πάρξεώς μας λλ ες τ ναστάσιμον ατς.

Χριστς νέστη!  Κα μες θ ναστηθμεν!

ς κολουθήσωμεν, δελφο κα τέκνα ν Κυρί γαπητά, τν ναστάντα Χριστόν, ες πάντα τ ργα Αὐτοῦ. ς βοηθήσωμεν τος στερουμένους τν μέσων τς πιβιώσεως νὰ συντηρηθοῦν ες τν ζωήν. Ἄς διακηρύξωμεν ες τος γνοοντας τν νάστασιν το Χριστο τι δι’ ατς κατηργήθη θάνατος κα τι συνεπῶς δύνανται κα ατο νὰ μετάσχουν τς ναστάσεως Ατοῦ, πιστεύοντες ες Ατόν κα κολουθοντες τὰ χνη Του. ἰδικ μας νάστασις τότε μόνον εναι δυνατή, ταν προσφέρηται δι τν νάστασιν τν λλων δελφν μας. Τότε μόνον νικητήριος διακήρυξις “Χριστς νέστη” θ νεργῇ σωστικς δι’ λην τν νθρωπότητα. Γένοιτο!
                    Ἅγιον Πάσχα 2012
                                                                                                  + Κωνσταντινουπόλεως
                  διάπυρος πρς Χριστν ναστάντα                                                                                                 
                  εχέτης πάντων μν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

 • Κυριακή Ι' Λουκά: Ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας - * «῏Ην δὲ διδάσκων ἐν μία τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυ...
  Πριν από 4 ημέρες
 • Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΗ'' (1888) - Ἂν ἄλλη τις χρηστὴ γυνὴ εἶδέ ποτε καλὰ νοικοκυριὰ εἰς τὰς ἡμέρας της, ἀναντιρρήτως εἶδε τοιαῦτα καὶ ἡ θεια-Σοφούλα Κωνσταντινιά, σεβασμία οἰκοδέσποινα ἑ...
  Πριν από 7 μήνες
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ...
  Πριν από 7 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ...
  Πριν από 7 χρόνια

Περνούν και διαβάζουν...