Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Το φως στον άδη

Η καταδίκη τού Χριστού στόν διά τού Σταυρού θάνατο έδειξε καθαρά τήν αποτυχία τών θεσμικών δομών τής τότε κοινωνίας. Η Παλαιστίνη ήταν υπόδουλη στούς Ρωμαίους ήταν ένα προτεκτοράτο μέ τήν σημερινή ορολογία. Όλα λειτουργούσαν ανώμαλα καί άδικα.
Ο Ρωμαίος διοικητής, ο Πιλάτος, έκανε κατάχρηση εξουσίας, έδωσε εντολή νά θανατωθή ο Χριστός, χωρίς νά τό πιστεύη, γιατί φοβόταν τόν λαό. Ο Ηρώδης, Βασιλιάς τών Ιουδαίων, συμπεριφέρθηκε πολύ επιπόλαια καί συνήργησε στό έγκλημα. Συμφιλιώθηκε μέ τόν Πιλάτο. Ο Άννας καί ο Καϊάφας, Αρχιερείς τών Ιουδαίων αποδέχθηκαν τίς συκοφαντίες γιά νά μήν χάσουν τήν εξουσία τους. Οι Γραμματείς καί οι Φαρισαίοι παρακίνησαν τόν λαό στό έγκλημα. Οι στρατιώτες δέν έφεραν καμμιά αντίδραση, υπηρέτησαν πρόθυμα τήν άδικη εξουσία. Ο λαός δέν είχε αντιστάσεις καί θέλησε νά γίνη θύμα.
Καί έτσι έγινε τό έγκλημα. Όλοι ευθύνονται αναλογικά. Η δομή τής κοινωνίας ήταν άρρωστη. Κυριαρχούσε η διαφθορά.
Ο Χριστός όμως έχει δύναμη μεγάλη. Μετέτρεψε τήν αδικία σέ δικαιοσύνη, τόν Σταυρό σέ Ανάσταση, τόν θάνατο σέ ζωή, τόν τάφο σέ φώς. Μέ τόν τρόπο αυτόν μεταμόρφωσε τήν εξουσία, τήν κοινωνία, τούς ανθρώπους. Τήν θρησκεία τήν έκανε Εκκλησία, τήν ρωμαϊκή εξουσία τήν έκανε Χριστιανική, έφερε έναν καινούριο πολιτισμό.
Σέ κάθε κοινωνία οι άνθρωποι υπονομεύουν τούς θεσμούς. Οι άρρωστοι άνθρωποι αρρωσταίνουν τούς θεσμούς, καί οι αρρωστημένοι θεσμοί εμπαίζουν τούς ανθρώπους, τούς αρρωσταίνουν πιό πολύ. Αλλά οι ίδιοι μοιάζουν σάν νά τό ζητούν καί νά τό θέλουν. Καί έρχεται η κρίση.
Όμως μπορεί νά γίνη ανατροπή τών πραγμάτων. Η κρίση γίνεται αιτία νά βγούν όλες οι κρυφές δυνατότητες πού υπάρχουν μέσα μας. Χωρίς δυσκολίες η ζωή δέν είναι δημιουργική. Αντιθέτως η ευμάρεια αφανίζει όλες τίς δημιουργικές δυνατότητες πού έχουμε.
Εύχομαι μέ τήν δύναμη τού Χριστού νά μετατραπή κάθε σταυρός σέ αναστάση, κάθε σκοτεινός άδης νά γεμίση μέ Φώς.

Ιερόθεος Ναυπάκτου


Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

 • ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ - *Ομιλία του Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ξιφιλίνου, περί της αναστάσεως του υιού της χήρας.* Το μέγα μυστήριον της Αναστάσεως το διδασκόμ...
  Πριν από 2 εβδομάδες
 • Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΗ'' (1888) - Ἂν ἄλλη τις χρηστὴ γυνὴ εἶδέ ποτε καλὰ νοικοκυριὰ εἰς τὰς ἡμέρας της, ἀναντιρρήτως εἶδε τοιαῦτα καὶ ἡ θεια-Σοφούλα Κωνσταντινιά, σεβασμία οἰκοδέσποινα ἑ...
  Πριν από 5 μήνες
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ...
  Πριν από 7 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ...
  Πριν από 7 χρόνια

Περνούν και διαβάζουν...