Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για τον Σταυρό του Κυρίου.Χαίρε, Σταυρέ, μυστηρίων η θύρα

«Ο Ιησούς έπαθε πραγματικά για χάρη όλων των ανθρώπων, διότι δεν είναι φαντασία ο Σταυρός, επειδή φαντασία θα ήταν και η λύτρωση. Δεν είναι φαινομενικός ο θάνατος, επειδή θα ήταν μύθος και η σωτηρία. 

Εάν ο θάνατος ήταν φαινομενικός, ήταν όμως αληθείς εκείνοι που έλεγαν: «Θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος έλεγε όταν ακόμη ζούσε, θα αναστηθώ μετά από τρεις ημέρες». Το πάθος, λοιπόν, είναι αληθινό, διότι πραγματικά σταυρώθηκε ο Χριστός και δεν ντρεπόμαστε γι’ αυτό. Σταυρώθηκε και δεν το αρνούμαι, αλλά μάλλον καυχιέμαι λέγοντάς το. 


Και αν τώρα το αρνηθώ με ελέγχει αυτός ο Γολγοθάς, κοντά στον οποίο βρισκόμαστε τώρα όλοι. Με ελέγχει το ξύλο του Σταυρού, που λίγο – λίγο από εδώ διαμοιράστηκε σε όλη την οικουμένη. Ομολογώ την Σταύρωση επειδή γνώρισα την Ανάσταση. Διότι εάν ο Χριστός έμενε σταυρωμένος, ίσως δεν θα την ομολογούσα, και θα την έκρυβα μαζί με τον δάσκαλό μου. Επειδή όμως τη Σταύρωση, τη διαδέχτηκε η Ανάσταση, δεν ντρέπομαι να τη διηγούμαι.

Σταυρώθηκε, λοιπόν, ο Χριστός ως άνθρωπος όμοιος με μας, αλλά όχι για τα δικές Του αμαρτίες. Διότι δεν οδηγήθηκε στον θάνατο για φιλοχρηματία, επειδή ήταν δάσκαλος της ακτημοσύνης. 

Ούτε καταδικάστηκε για σαρκική επιθυμία, διότι Αυτός  λέει καθαρά: «Όποιος θα δει γυναίκα και την επιθυμεί, ήδη διέπραξε μοιχεία μαζί της». 


Ούτε μάλωσε ή χτύπησε κάποιον με αυθάδεια, διότι έστρεψε και το άλλο σαγόνι σε αυτόν που τον χτύπησε. 


Ούτε περιφρόνησε τον νόμο, διότι Αυτός ήταν ο εκπληρωτής του νόμου. 


Ούτε κορόιδεψε κανέναν προφήτη, διότι Αυτός ήταν που τον κήρυτταν οι προφήτες. 


Δεν παρακράτησε μισθό από κανέναν, γιατί θεράπευε χωρίς μισθό και δωρεάν. 


Δεν αμάρτησε με λόγια, ούτε με πράξεις, ούτε με λογισμούς, «αυτός που δεν έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα Του, όταν τον κορόιδευαν δεν ανταπέδιδε τις κοροϊδίες, όταν υπέφερε δεν απειλούσε»


Είναι Αυτός που ήλθε στο πάθος όχι χωρίς την θέλησή Του, αλλά με τη θέλησή Του, και αν κάποιος παρακαλώντας Τον και τώρα του πει: «Ο Θεός να σε λυπηθεί, Κύριε», πάλι θα του πει: «πήγαινε πίσω μου Σατανά».


(Απόσπασμα από την ΙΓ’ Κατήχηση του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, 4-5. Α’ Τόμος Γ. Μαυρομάτη, σελ.314- 315). Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

 • ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ - *Ομιλία του Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ξιφιλίνου, περί της αναστάσεως του υιού της χήρας.* Το μέγα μυστήριον της Αναστάσεως το διδασκόμ...
  Πριν από 2 εβδομάδες
 • Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΗ'' (1888) - Ἂν ἄλλη τις χρηστὴ γυνὴ εἶδέ ποτε καλὰ νοικοκυριὰ εἰς τὰς ἡμέρας της, ἀναντιρρήτως εἶδε τοιαῦτα καὶ ἡ θεια-Σοφούλα Κωνσταντινιά, σεβασμία οἰκοδέσποινα ἑ...
  Πριν από 5 μήνες
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ...
  Πριν από 7 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ...
  Πριν από 7 χρόνια

Περνούν και διαβάζουν...