Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Σταυραναστάσιμα...


                                           


Το πρώτο βιβλίο, Δέκα Σκαλιά για την Ανάσταση, είναι μια περιήγηση που ξεκινά από την ανάσταση του Λαζάρου, περνά από τον πρόσκαιρο θρίαμβο της Κυριακής των Βαΐων, και στέκεται σε κάθε μέρα της Μεγάλης Βδομάδας. Το δέκατο σκαλί είναι το αναστάσιμο! Η ανάγνωση του θεολόγου, σκηνοθέτη και δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μπλάθρα είναι δροσερή, νεανική, και παραδοσιακά μοναδική. Το βιβλίο μπορεί να μυήσει τον ανυποψίαστο και να επανατοποθετήσει την κατανόηση του εξοικειωμένου ανθρώπου...
Το δεύτερο βιβλίο, Νυν Πάντα πεπλήρωται Φωτός, του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, με λόγια καρδιάς, πείρας και επίγνωσης περιγράφει το νόημα της Ανάστασης για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ενώ το ανέσπερο φως καταυγάζει τον ουρανό, τη γη και τα καταχθόνια, όπως λέει ο υμνωδός, ο κουρασμένος σύγχρονος άνθρωπος πορεύεται να το συναντήσει με απαντοχή, καρτερικότητα, επιμονή.
Κι ενώ ο θάνατος μας αγγίζει δίπλα μας και γύρω μας, τα δυο αυτά βιβλία μας δείχνουν το δρόμο της ελπίδας και της χαράς.
Απλά, ανθρώπινα,
Η ομάδα του Μαΐστρου


Εκδόσεις Μαΐστρος
Αρχιπελάγους 13  8 152 36  Νέα Πεντέλη
Ιπποκράτους 146  8 114 72 Αθήνα
τηλ.: 210 8104262, fax: 210 8104261

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

 • Κυριακή Ι' Λουκά: Ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας - * «῏Ην δὲ διδάσκων ἐν μία τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυ...
  Πριν από 4 ημέρες
 • Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΗ'' (1888) - Ἂν ἄλλη τις χρηστὴ γυνὴ εἶδέ ποτε καλὰ νοικοκυριὰ εἰς τὰς ἡμέρας της, ἀναντιρρήτως εἶδε τοιαῦτα καὶ ἡ θεια-Σοφούλα Κωνσταντινιά, σεβασμία οἰκοδέσποινα ἑ...
  Πριν από 7 μήνες
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ...
  Πριν από 7 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ...
  Πριν από 7 χρόνια

Περνούν και διαβάζουν...