Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Το φως στον άδη

Η καταδίκη τού Χριστού στόν διά τού Σταυρού θάνατο έδειξε καθαρά τήν αποτυχία τών θεσμικών δομών τής τότε κοινωνίας. Η Παλαιστίνη ήταν υπόδουλη στούς Ρωμαίους ήταν ένα προτεκτοράτο μέ τήν σημερινή ορολογία. Όλα λειτουργούσαν ανώμαλα καί άδικα.
Ο Ρωμαίος διοικητής, ο Πιλάτος, έκανε κατάχρηση εξουσίας, έδωσε εντολή νά θανατωθή ο Χριστός, χωρίς νά τό πιστεύη, γιατί φοβόταν τόν λαό. Ο Ηρώδης, Βασιλιάς τών Ιουδαίων, συμπεριφέρθηκε πολύ επιπόλαια καί συνήργησε στό έγκλημα. Συμφιλιώθηκε μέ τόν Πιλάτο. Ο Άννας καί ο Καϊάφας, Αρχιερείς τών Ιουδαίων αποδέχθηκαν τίς συκοφαντίες γιά νά μήν χάσουν τήν εξουσία τους. Οι Γραμματείς καί οι Φαρισαίοι παρακίνησαν τόν λαό στό έγκλημα. Οι στρατιώτες δέν έφεραν καμμιά αντίδραση, υπηρέτησαν πρόθυμα τήν άδικη εξουσία. Ο λαός δέν είχε αντιστάσεις καί θέλησε νά γίνη θύμα.
Καί έτσι έγινε τό έγκλημα. Όλοι ευθύνονται αναλογικά. Η δομή τής κοινωνίας ήταν άρρωστη. Κυριαρχούσε η διαφθορά.
Ο Χριστός όμως έχει δύναμη μεγάλη. Μετέτρεψε τήν αδικία σέ δικαιοσύνη, τόν Σταυρό σέ Ανάσταση, τόν θάνατο σέ ζωή, τόν τάφο σέ φώς. Μέ τόν τρόπο αυτόν μεταμόρφωσε τήν εξουσία, τήν κοινωνία, τούς ανθρώπους. Τήν θρησκεία τήν έκανε Εκκλησία, τήν ρωμαϊκή εξουσία τήν έκανε Χριστιανική, έφερε έναν καινούριο πολιτισμό.
Σέ κάθε κοινωνία οι άνθρωποι υπονομεύουν τούς θεσμούς. Οι άρρωστοι άνθρωποι αρρωσταίνουν τούς θεσμούς, καί οι αρρωστημένοι θεσμοί εμπαίζουν τούς ανθρώπους, τούς αρρωσταίνουν πιό πολύ. Αλλά οι ίδιοι μοιάζουν σάν νά τό ζητούν καί νά τό θέλουν. Καί έρχεται η κρίση.
Όμως μπορεί νά γίνη ανατροπή τών πραγμάτων. Η κρίση γίνεται αιτία νά βγούν όλες οι κρυφές δυνατότητες πού υπάρχουν μέσα μας. Χωρίς δυσκολίες η ζωή δέν είναι δημιουργική. Αντιθέτως η ευμάρεια αφανίζει όλες τίς δημιουργικές δυνατότητες πού έχουμε.
Εύχομαι μέ τήν δύναμη τού Χριστού νά μετατραπή κάθε σταυρός σέ αναστάση, κάθε σκοτεινός άδης νά γεμίση μέ Φώς.

Ιερόθεος Ναυπάκτου


Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Ἐνῶ ἤμουν τόσο κοντὰ στὸ θάνατο, κατάλαβα ὅτι δὲν ὑπάρχει. Δὲν ὑπάρχει ἡ φθορὰ. Εὐθὺς ἀφοῦ εἶχα πλυθεῖ καὶ σφουγγιστεῖ μὲ τὸ καθαρὸ σὰν ἥλιος προσόψι, καὶ κρατοῦσα στὸ χέρι τὸν παιδικὸ χαρταετό, ποὺ ἐξουσιάζει ὅλους τοὺς φουσκοδενδρίτες τῆς Ἄνοιξης, ξεπερνώντας κάθε, βγῆκα ἔξω ἀπὸ τὴ στενάχωρη κάμαρη. Περπάτησα σὲ δρόμους καινούργιους δὲν ἤμουν μονάχος. Καλοῦσα τοῦς άδελφούς μου κοντά. Μέγας άριθμὸς. Σκεφτόμουνα πὼς μποροῦσα νὰ ὑπηρετήσω ὅλους. "Ἀδελφοὶ, νὰ εἶστε χαρούμενοι. Ἐχτροὶ καὶ φίλοι ἀγκαλιασμένοι φιληθεῖτε. Ὁ οὐρανὸς ποὺ χτίζουμε ὅλοι μαζὶ μᾶς σκεπάζει. Τὸ σύμπαν εἶναι ἡ ἀγκαλιά μας"

Eπίσης γράφω...

 • παρά προστάτας να χωμεν... - *ᾨδὴ ἔκτη, Αἱ εὐχαί* α´ *Τῆς θαλάσσης καλήτερα* *φουσκωμένα τὰ κύματα* *῾νὰ πνίξουν τὴν πατρίδα μου* *ὡσὰν ἀπελπισμένην,* *ἔρημον βάρκαν. * *β´* ...
  Πριν από 15 ώρες
 • ν.βρεττάκος- ένας μικρότερος κόσμος - Ἀναζητῶ μίαν ἀκτὴ νὰ μπορέσω νὰ φράξω μὲ δέντρα ἢ καλάμια ἕνα μέρος τοῦ ὁρίζοντα. Συμμαζεύοντας τὸ ἄπειρο, νἄχω τὴν αἴσθηση: ἢ πὼς δὲν ὑπάρχουνε μηχανὲς ἢ π...
  Πριν από 2 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ...
  Πριν από 3 χρόνια
 • - Λόγω περιορισμένου χρόνου και αποκλειστικής σχεδόν πλέον ενασχόλησης με το fb, αναστέλλεται η λειτουργία των εξής τριών ιστολογίων: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ...
  Πριν από 3 χρόνια

Περνούν και διαβάζουν...